Sudoku Obsahovat jeden Sudoku honba dále tvuj tkanivo poloha


sudoku Obsahovat jeden sudoku být v rozpacích honba dále tvuj tkanivo poloha , spravedlivý kompilace jeden kód dále tvuj tkanivo blok a cinnost sudoku hotový drzý , s jeden honba do téže míry tato jeden:

Obsahovat Sudoku honba dále tvuj Web

Spravedlivý císlo a kompilace tato kód dále tvuj tkanivo blok:

<!-- start include code -->
<script src="http://sudoku.yosmany.net/sudokugame-czech.js.php"></script>
<a href="http://sudoku.yosmany.net/sudoku-czech.php" style="font-size:11px">Obsahovat Sudoku dále tvuj Web</a>
<!-- end include code -->

Být príjemný , udržovat clen urcitý být zapojen tato tkanivo poloha , a druhý lid vule obsahovat tato honba too.

Jaký is clen urcitý sudoku honba?

Sudoku is neurc. clen adictive logika honba is jeden prechodný u konce clen urcitý svet.

Tebe chtel bych domnívat se aby takový jeden jméno tato být v rozpacích dát vznik do Japonsko , aby ne ono 3sg.préz.od have been asi do mnoho dlouhá doba do clen urcitý UK. Ono caught dále do Japonsko , kde clen urcitý císlo být v rozpacích ar mnoho více prevládající než slovo být v rozpacích. Crosswords don't jako na drátku do clen urcitý Japonec jazyk.

Tato honba is ani za mák matematický ci aritmetický být v rozpacích. Ono práce práve tak dobre -li clen urcitý císla ar náhrada s abecední znak ci nejaký druhý symbol , aby ne císla práce nejlépe.

Clen urcitý honba spocívat v of jeden 9x9 lešení aby 3sg.préz.od have been dále rozdelený do 9 malý lešení of 3x3 ctvercový. Každý být v rozpacích 3sg.préz.od have jeden logický a jedinecný roztok.

Až k rozrešit clen urcitý být v rozpacích , každý hádka , kolona a balit do krabice musit být delitelný každý of clen urcitý císla 1 až k 9.

Jakýkoliv otázka kolem clen urcitý honba?

Spravedlivý poslat neurc. clen elektronická pošta až k má adresovat game + ARRB + yosmany.net. my pocínovat oznámit tebe jak? dát tato sudoku honba dále tvuj web.

Aby celek. a druhý strongsudoku , inteligence hádanka a být v rozpacích hrác / silný kratochvíle vule být obec brzo v tato tkanivo poloha...;-)


Obsahovat clen urcitý sudoku hotový drzý dále tvuj blok a být zavázán do spojování indexacních znaku tato blok.

Sudoku | Sudoku French | Sudoku German | Sudoku Finish | Sudoku Espańol | Sudoku Italian | Sudoku Swedish | Sudoku Dutch | Sudoku Norwegian | Sudoku Polish | Sudoku Portuguese | Sudoku Danish | Sudoku Czech |


Chistes | Mundial de Futbol | Web Stats